20. Dani Psihijatrijskog društva HUMS-a
2. Regionalni kongres

Brijuni, Hotel Neptun, 28.-31. svibanj, 2014.

Još 148 dana

Prijava radova

Upute za pisanje radova:

 • rad pisati na hrvatskom ili engleskom jeziku
 • ime i prezime autora i koautora bez titula
 • ime autora koji će izložiti rad pisati velikim slovima
 • naslov rada pisati velikim slovima Arial 12
 • ispod naslova navesti vrstu rada: poster ili predavanje
 • navesti naziv institucije autora i koautora
 • navesti e-mail adresu autora
 • rad treba sadržavati:
  1. cilj, metode, rezultate, zaključak
  2. za prikaz slučaja: uvod, prikaz slučaja, zaključak
 • vrsta slova za pisanje rada Arial 10
 • za jezičnu i sadržajnu ispravnost odgovara autor

Upute predavačima:

Poster: dimenzija 110 x 80cm, 4 min
Plenarno predavanje: 20 - 40 minuta
Radionica: 90 minuta
Interaktivno predavanje: predavači izlažu svoje predavanje unutar okruglog stola s određenom tematikom.

Prijava radova: MARIJA BOŽIČEVIĆ
tel. 012388388, radnim danom od 13 do 15 h
mob 0915743720
e-mail: mariabozicevic@hotmail.com
Rok za prijavu gotovih radova: e-mail-om do 15.04.2014., sažetke nije potrebno slati.

Po primitku radova stručno recenzijski odbor odlučiti će o načinu prezentacije rada (predavanje ili poster) imajući u vidu prijedloge autora. Stručni skup se prijavljuje za bodovanje HKMS-a.