20. Dani Psihijatrijskog društva HUMS-a
2. Regionalni kongres

Brijuni, Hotel Neptun, 28.-31. svibanj, 2014.

Još 148 dana

Organizatori

Glavni organizator:

Psihijatrijsko društvo medicinskih sestara i tehničara
HUMS, Sortina 1A, 10000 Zagreb
Predsjednik društva: Zoran Bradaš, dipl.med.techn.


Tehnička i profesionalna podrška:

Conventus Credo d.o.o.
Vlaška 82, 10000 Zagreb
ID HR-AB-01-080571631

Programsko-organizacijski odbor:

Organizacijski odbor:
 • Zoran Bradaš (Hrvatska)
 • Marija Božičević (Hrvatska)
 • Jadranka Butorac (Hrvatska)
 • Branko Bregar (Slovenija)
 • Radojka Kobentar (Slovenija)
 • Jadranka Stričević (Slovenija)
 • Živana Vuković (Bosna i Hercegovina)
 • Sead Džomba (Bosna i Hercegovina)
 • Magbula Grabovica (Bosna i Hercegovina)
 • Đurđa Garić (Crna Gora)
Stručno recenzijski odbor:
 • Draženka Drobec (Hrvatska)
 • Martina Filko Kajba (Hrvatska)
 • Zdenka Rade (Hrvatska)
 • Senka Repovečki (Hrvatska)
 • Marija Božičević (Hrvatska)